De term “preferente aandelen” verwijst naar delen in het eigen vermogen van een bedrijf. Aandeelhouders die dit soort aandelen bezitten, hebben recht op een dividend tegen een voorgeschreven tarief en worden meestal eerst betaald vóór gewone aandeelhouders. Er is minder risico bij beleggingen in preferente aandelen omdat ze voorrang krijgen op gewone aandeelhouders als het gaat om terugbetalingen, vooral wanneer een bedrijf in liquidatie is. Het belangrijkste nadeel van preferente aandelen is echter dat zij, in tegenstelling tot gewone aandeelhouders die stemrecht hebben in een onderneming, dergelijke privileges niet genieten. Dit betekent simpelweg dat preferente aandeelhouders hun mening niet kunnen geven in besluitvormingsprocedures van bedrijven.